Modele cerere de divort

* Modèle de Cerere de divorţ conforme noului COD civil intrat în vigoare la 1 octombrie 2011. Această Cerere se completează la Biroul Notarial, nu este necesar să veniţi cu EA completată. * * Cănd locuinţa brokeraj nu rezultă DIN actele de identitate prezentate, dovada ultimei Locuinţe Comune se face prin declaratie autentică Care se anexează la Cerere; Soţii se pot învoi ca soţul Care a purtat în timpul căsătoriei numele de Familie al celuilalt soţ, să Poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei. IMPORTANT: fournir competenta este fournir ultimului domiciliul comun al sotilor sau daca sotii nu au, domiciliu comun sau daca niciunul DIN SOTI nu mai locuieste in circumscriptia judecatoriei in care se afla cel din urma domiciliu comun, judecatoria competenta este aceea in circumscriptia careia ISI are domiciliul paratul, iar cand paratul nu are domiciliu in Tara, este competenta judecatoria in circumscriptia caruia ISI are domiciliul reclamantul. a) ne exprimăm consimţământul Liber cu privire la desfacerea căsătoriei; b) nu avem copii Minori DIN căsătorie sau adoptaţi; c) avem următorii copii Minori comuni rezultaţi DIN căsătorie/adoptaţi/DIN afara căsătoriei: (cererea se va adapta după cazul existenţei sau nu a copiilor Minori) d) niciunul dintre Noi nu este pus Sub interdicţie; e) nu am mai sollicitat Altor autorităţi desfacerea căsătoriei; f) locuinţa brokeraj este CEA declarată mai sus * *; g) după divorţ dorim să purtăm, fiecare, următoarele nume de Familie * * *: fostul soţ _ _; fosta soţie _ _; h) s-a realizat acordul nostru cu privire la următoarele: Subsemnaţii: 1. _ _ # _ “fiul lui _……………………………. _ _ Nr. “_ _” CNP, “domiciliat în _ _ _.”, şi Nr. Onorariu _ _.

Achitat cu _-părintele separat de Copil are următoarele drepturi: in fapt, la Data de………, m-am casatorit cu paratul/Parata……………, conforme certificatului de casatorie Nr……, DIN Data de……., Eliberat de catre………. DIN casatoria Noastra a rezultat Copilul……….., nascut la Data de……………., conforme certificatului de nastere Nr………….., SIGD la Data de…………. (in cazul in care s-au nascut mai multi copii, trebuie mentionati toti Copiii. In cazul in care nu aveti niciun copil, atunci va trebui sa mentionati si acest aspect) prin prezenta va solliciter admiserea actiunii Mele intrucat………………………….-documentele de proprietate asupra bunurilor iMobile Care urmează să fie partajate. Odată cu pronunţarea divorţului urmează să stabiliţi ca Autoritatea părintească asupra minorului să se exercer de către AMBII părinţi, conforme art.

This entry was posted in Uncategorized by . Bookmark the permalink.

Comments are closed.